Piate výročie spolupráce Žilinskej univerzity v Žiline a onsemi

3. mája 2023 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) uskutoční oslava piateho výročia založenia externého pracoviska Centra technickej podpory spoločnosti onsemi, ktoré vzniklo v spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Centrum je zamerané na technickú podporu a výskumné projekty v oblasti mikroelektroniky, uplatňujú sa v ňom predovšetkým študenti, absolventi a zamestnanci fakulty. Tím organizátorov FEIT UNIZA a onsemi pripravil atraktívny program v elektrizujúcom prostredí univerzity.

Na oslave budú prítomní študenti a vedenie UNIZA spolu so zástupcami spoločnosti onsemi zo zahraničia a zo Slovenska. Návštevníkov čakajú prednášky z oblasti budúcnosti elektromobility, fotokútik, prehliadka a súťaže o jazdu Audi e-Tron GT a Tesla S Plaid. Nebude chýbať ani narodeninová torta, zaujímavé ceny a bohatý sprievodný program.

Centrum technickej podpory onsemi vzniklo na UNIZA ako na prvej univerzite na Slovensku

Pred piatimi rokmi spoločnosť ON Semiconductor Slovakia, a.s. (onsemi) začala spoluprácu s UNIZA, kde jednou z najvýznamnejších spoločných aktivít bolo otvorenie externého pracoviska Centra technickej podpory onsemi (TSC) priamo v areáli UNIZA. Prítomnosť TSC na fakulte a univerzite, ktorá spája praktické priemyselné know-how s akademickými princípmi, pomohla stimulovať prehlbovanie odborných znalostí v oblasti aplikačnej podpory komplexných integrovaných obvodov, podporiť štúdium a zvýšiť príťažlivosť technických študijných programov FEIT UNIZA. Súčasný inžiniersky tím TSC, ktorý  poskytuje celosvetovú technickú podporu zákazníkov spoločnosti, je vybudovaný v prevažnej miere z absolventov UNIZA.

UNIZA patrí v oblasti spolupráce univerzít s priemyslom medzi európsku špičku

Spolupráca medzi onsemi a UNIZA sa teší aj medzinárodnému uznaniu. V rámci 10. ročníka Central Eastern Europe Business Summit and Awards vo Varšave získala ocenenie Best University-Business Cooperation for Central and Eastern Europe. O spolupráci a úspechu v tejto prestížnej medzinárodnej súťaži hovorí bližšie manažér globálneho Centra technickej podpory Ing. Ján Grauzeľ: „Zisk tejto prestížnej ceny je podčiarknutím výsledkov piatich rokov húževnatej tímovej práce. Je to ocenenie technických zručností našich zamestnancov, investícií, aplikačného vývoja, dosiahnutej synergie a je jasným dôkazom toho, že model spolupráce, ktorý sme sa rozhodli spolu so Žilinskou univerzitou aplikovať, skutočne funguje.”

Otvorenie pracoviska vníma pozitívne aj prof. Ing. Pavol Špánik, PhD., dekan FEIT UNIZA: „Je to vynikajúca príležitosť nielen pre našich študentov, ktorí majú možnosť pracovať na najmodernejších technológiách, ale aj pre žilinský región, v ktorom prispievame k rozvoju elektrotechnického priemyslu.“

“Pre nás ako technologickú spoločnosť byť na pôde fakulty je dôležité z dvoch pohľadov. Z biznis pohľadu  nám to dáva možnosť prístupu k talentom, ktoré hľadáme, aby sme dokázali podporovať naše vysoko špecifické technické riešenia a na druhej strane to vidíme ako dôležitý aspekt toho, aby sme podporili vzdelávanie na Slovensku a sprístupnili najnovšie technológie na akademickej pôde,“ povedal generálny manažér ON Semiconductor Slovakia, a.s., Andrej Tomašik.

Pridaj sa k nám a študuj výzvy...