Zahraničné štúdium a stáž v obore ako nová etapa v osobnom živote aj kariére

Nové systémy vzdelávania v európskych krajinách, kariérne výzvy a život meniace okamihy počas vysokoškolského štúdia. Študenti Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) majú vďaka programu Erasmus+ možnosť vycestovať na zahraničné univerzity aj viackrát počas štúdia. Medzi najnavštevovanejšie destinácie patria univerzity vo Francúzku, Portugalsku, Taliansku, Španielsku, Fínsku, Litve a Českej republike. V počtoch realizovaných mobilít študentov a zamestnancov patrí UNIZA medzi najúspešnejšie slovenské vysoké školy.

Sofia Savchenko z Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) vníma študijný pobyt Erasmus+ pobyt ako novú etapu v osobnom živote aj kariére. Získala nových priateľov, pričom veľa z nich je profesorov, aktivistov aj spíkrov, ktorí sa pohybujú v medzinárodnom prostredí. Navštevuje ich každý polrok, rada udržiava živé kontakty, vďaka ktorým zažila skvelé konferencie, účasť na grantových programoch a nové systémy vzdelávania v európskych aj zámorských krajinách. Na dvoch polročných Erasmus + programoch v Barcelone a  Prahe posunula aj svoju jazykovú úroveň, angličtinu z A2 na C1, španielčinu z A0 na A2 a češtinu z A2 na B2. „O pár rokov už nebudete študentmi a v živote si nezopakujete nočné „sit round gathering“ v kuchynke s troma Španielmi, Číňankou, Kolumbijkou a Fínom. Už nebudú párty do rána, a potom prednáška na ôsmu a už nikdy nebudete mať status Erasmus študenta, ktorý je určite viac ako dve obyčajné slová,“ dodáva Sofia.

„Zdokonalila som sa v programe ANSYS Fluent, ktorý je nevyhnutný vo výskume, ktorému sa venujem na katedre energetickej techniky,“ spomína na svoju skúsenosť Natália Holešová zo Strojníckej fakulty (SJF UNIZA). Na 3-mesačnej stáži v Gliwiciach na Katedre tepelnej techniky Silesian University of Technology sa posunula nielen profesijne. Zlepšila si komunikáciu v cudzom jazyku, prácu v tíme a prehodnotila svoje priority. Erasmus+ program považuje za úžasnú skúsenosť a výzvu spoznávať sa s novými ľuďmi a so sebou samou zároveň.

Matej Igaz z Fakulty elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA) túžil zažiť štúdium na náročnej škole, spoznať vzdelávací systém vo Fínsku bola pre neho jasná voľba. Vybral si Aalto University, ktorá je 42. najlepšia univerzita v Európe a 112. najlepšia na svete. Matejovi sa páčilo, že vo Fínsku nemusíte preukázať memorovanie viac než 100 vzorcov z predmetu elektrické stroje, stačí ich vedieť použiť a správne aplikovať. Školský semester končil oveľa skôr ako ten na Slovensku – Matej robil poslednú skúšku 23. decembra, vo Fínsku žil a študoval štyri mesiace. „Každý, kto chce ísť na Erasmus a nevadí mu zima, má vo Fínsku možnosť zažiť polárnu žiaru na severe, párty na lodi, klubovne a aktívne skupiny na telegrame, vďaka ktorým si môžete zariadiť bývanie za nízke ceny,“ hovorí Matej, ktorý šikovne získal vybavenie do nájomného bytu. Okrem kvalitného štúdia vníma svoj pobyt vo Fínsku za veľmi priateľský a inšpiratívny. Študentsko-akademické posedenia – „sitsity“, na ktorých nechýbali kvízy, piesne, aktivity a zábava, boli silným zážitkom. V súčasnosti plánuje ďalší študijný pobyt na Filipínach.

„Bola to pre mňa príležitosť, ktorá sa dala spojiť aj so študovaním v cudzom jazyku,“ hovorí o Erasmus+ programe Branislav Zaťko zo Stavebnej fakulty (SvF UNIZA). Nový školský systém na Vilnius Gediminas Technical University, litovskú krajinu  a jej kultúru odporúča Branislav zažiť každému študentovi aspoň na jeden semester. „Z piatich rokov štúdia je to len zlomok času a prináša veľa možností,“ dodáva Branislav.

Úspechom je, že z lenivého študenta a pohodlného človeka, ktorým som bol, sa stal aktívny človek, ktorý si užíva a vyhľadáva nové aktivity, ktorým sa môže venovať,“ hovorí Jakub Klinovský z Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA). Jakub absolvoval štvormesačný Erasmus+ pobyt na Estonian Academy of Security Sciences v Taline. Profesijne ho posunula hlavne trojica predmetov v oblasti krízového manažmentu, ktorá bola úzko prepojená na prax. Práve vďaka tejto skúsenosti zmenil študijný odbor, čo dodnes neoľutoval. Erasmus+ pobyt ako život meniaci program mu naštartoval radu zmien, po návrate na Slovensko sa venuje dobrovoľníctvu a organizácii aktivít, ktoré sú s tým spojené.

„Ako Erasmus študenti nemusíme platiť školné. Ak si chcete vyskúšať študovať na súkromnej škole, Léonard de Vinci je skvelá voľba,“ odporúča Timea Pivková z Fakulty riadenia a Informatiky (FRI UNIZA). Na Erasmus+ pobyte študovala business manažment a informačné technológie na jednej z najlepších súkromných univerzít tohto zamerania v Paríži, na Pôle Universitaire Léonard de Vinci. Naučila sa ako lepšie spolupracovať a komunikovať v rámci multikultúrneho tímu. Erasmus+ je pre ňu zážitok na celý život, získala hlavne nové priateľstvá, spoznala nové kultúry a národnosti. Nezabudnuteľné sú aj nové skúsenosti, radosti a problémy, ktoré by ju počas bežného štúdia na UNIZA nestretli.

„Teraz mám otvorené dvere v Turecku, Španielsku, Francúzsku či Taliansku, kde môžem ísť veselo navštíviť svojich kamošov,“ spomína Jakub Humaj z Fakulty humanitných vied (FHV UNIZA) na Erasmus+ pobyt na univerzite v gréckom meste Patras. Nielen nové kontakty a odvaha komunikovať veci sebavedome a v cudzom jazyku, ale aj väčšia vášeň pre cestovanie, lepšie orientačné schopnosti, spoznávanie nových krajín a kultúr sú „plusovým“ v Erasmus+ programe. Páčil sa mu aj iný model vzdelávania a nové poznatky z odboru business administration. Jediná vec, ktorú ľutuje je, že na študijný pobyt nešiel už skôr.

Pridaj sa k nám a študuj výzvy...