Vytvorenie čistých operačných priestorov výrazne zníži prenos vírusu a riziko infekcie

Čisté operačné sály, priemyselná výroba bez kontaminácii či mikromechanický priemysel vyžadujú čisté priestory a vysoké nároky na vetranie. Tím výskumníkov Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) rieši optimalizáciu vetrania čistých priestorov – operačných sál s cieľom zníženia rizika infekcie. Okrem filtrovania vzduchu a znižovania koncentrácie častíc vo vzduchu sa zaoberá aj zabezpečením tepelno-vlhkostnej mikroklímy a znížením prevádzkových nákladov zdravotníckych zariadení.

Požiadavky na čisté priestory sú moderný fenomén, zdravotníci aj pacienti v operačných sálach potrebujú tepelnú pohodu, efektívny a finančne únosný systém, s čo najmenším dopadom na ekológiu. Hlavným cieľom projektu Vytvorenie čistých operačných priestorov s cieľom znížiť riziko prenosu vírusu COVID-19 je optimalizácia vetrania čistých priestorov - operačných sál. „Naším cieľom je modifikovať takéto vetranie tak, aby sme znížili jeho prevádzkové, ale aj obstarávacie náklady, čím by sme zlepšili finančnú situáciu v zdravotníckych zariadeniach. Týmto sledujeme nielen zvýšenie bezpečnosti pacienta a personálu, ale aj zníženie spotreby energie a dosiahnutie nižšej produkcie emisií či menšej uhlíkovej stopy takýchto zariadení,“ povedal Pavol Mičko z Výskumného centra UNIZA.

ciste oparacne saly_SjF UNIZA_uprava

Ako prebieha výskum v praxi? Výskumníci UNIZA vytvorili na Katedre energetickej techniky Strojníckej fakulty (SjF UNIZA) experimentálne laboratórium, v ktorom simulujú rovnaké podmienky ako v operačnej sále, po vzore počítačových simulácií. Výskumný tím kvôli simulácii rovnakých podmienok niekoľkokrát navštívil operačnú sálu vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline. Geometria laboratória a príslušenstvo je identické s operačnou sálou: operačné svietidlo, operačný stôl, inštrumentárne stolíky, poloha a rozmery distribučných elementov a ďalšie.

Výskum sa zameriava najmä na modifikáciu laminárnych operačných polí umiestnených nad operačným lôžkom a vývoj pretlakových klapiek zabezpečujúcich správne prúdenie vzduchu z čistých priestorov do menej čistých priestorov z dôvodu zabránenia kontaminácie operačnej sály. Na výskume sa podieľa 7 odborníkov z Katedry energetickej techniky (SjF UNIZA). V doterajšom výskume zaznamenali zníženie koncentrácie častíc nad operačným stolom až o 87%. Zároveň sa znížil aj celkový príkon potrebný pre funkciu VZT systému (vzduchotechniky) v zimných mesiacoch o 48-49% a v letných mesiacoch o 58%.

Pre zamedzenie šírenia vírusových a bakteriálnych ochorení je nútené vetranie veľmi efektívne. Nútené vetranie je však energeticky náročné a napriek tomu, že je prikázané legislatívou, mnohé zariadenia si ho nemôžu dovoliť prevádzkovať alebo modernizovať. Projekt sa zameriava na optimalizáciu distribučných elementov s variabilným prietokom a rýchlosťou prúdenia vzduchu. Tento výskum načrtne smer a víziu budovania moderných zdravotníckych zariadení a čistých priestorov tak, aby ich prevádzka bola bezpečná, efektívna a s čo najmenším dopadom na ekológiu.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore