V spolupráci študent, univerzita a partner z praxe majú benefit všetci


Úspech študenta sa skladá predovšetkým z jeho schopnosti a motivácie, no dôležitú úlohu zohráva aj univerzita a jej prostredie.

V minulom akademickom roku Žilinská univerzita Žiline (UNIZA) vybrala a ocenila z tisícov záverečných prác svojich študentov sedem najlepších. Ich autori priniesli nové riešenia na základe potrieb spoločností, s ktorými intenzívne spolupracovali. Výstupom z nich sú inovatívne zariadenia, úžitkové vzory a patenty, návrh stavby budúcnosti, založenie občianskeho združenia alebo aj ďalší výskum pre potreby priemyslu.

Ako zvládnuť školu úspešne a otvoriť dvere pre povolanie budúcnosti? Študenti najlepších záverečných prác prinášajú niekoľko overených odporúčaní.

„Nerobte prácu z donútenia, vyberte si niečo, čo Vás bude baviť. Čo Vás nadchne, a tým sa vžijete s prácou,“ hovorí Marek Chabada zo Stavebnej fakulty (SvF UNIZA), autor diplomovej práce Multifunkčná budova. Spracovanie práce je na takej úrovni, aby prešla schvaľovacími úradmi, a teda dostala aj stavebné povolenie na realizovanie stavby. Keďže požiarna bezpečnosť je jednou zo základných požiadaviek pre uvedenie stavby do užívania, Marek v tejto práci spracoval aj teoretickú analýzu materiálovo-konštrukčného riešenia ľahkých výplňových obvodových plášťov z hľadiska požiarnej bezpečnosti.

Marek Chabada_uspesni inzinieri

V projekte multifunkčnej budovy použil viacero špecifických konštrukčných riešení, ktoré výrazne ovplyvnili celkovú stavbu. Ide o rozsiahlu budovu s viacerými podlažiami, pričom na tých nadzemných sú vytvorené zelené strechy s terasami, čo vytvára významný architektonický akcent stavby. Marek navrhol multifunkčnú budovu, ktorá v sebe zahŕňa viacero funkčných využití: zhromaždovacie priestory, kongresová sála, hromadná garáž, administratívne poschodia a ubytovanie. Vo svojej záverečnej práci sa tak presvedčil, že dokáže pracovať aj na väčších projektoch a vie sa vysporiadať s nástrahami a problémami, ktoré mu počas vytváraní projektu „vošli do cesty“. Získané skúsenosti určite využije pri návrhu a projektovaní iných stavieb aj v budúcnosti.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA):
 • patrí do prvej päťky najlepších slovenských univerzít
 • ponúka študijné programy s rýchlym uplatnením na trhu práce
 • má unikátny kampus v prírode hneď vedľa žilinského lesoparku
 • ponúka študentom možnosť praxe v študentskom rádiu, televízii, vo folklórnom súbore či v startupe Povolanie podnikateľ
 • poskytuje množstvo športových aktivít, kurzov a desiatky druhov športov aj v hernej komunite UNIZA esport
Väčšina prihlášok pre druhé kolo prijímacích pohovorov sa uzatvára 31. 5. 2021.

Sprlak_Aurel FBI UNIZA„Nebojte sa prepájať diplomové práce s praxou. Väčšinou stačí zaslať email do spoločnosti vo svojom odbore a popýtať sa ich na problémy, ktoré riešia a s ktorými by im vedeli pomôcť,“ odkazuje študentom Aurel Šprlák z Fakulty bezpečnostného inžinierstva (FBI UNIZA).

Aurel vo svojej záverečnej práci Inovácia vybraného bezpečnostného prvku vytvoril funkčný prototyp požiarnych hlásičov na báze IoT.
Navrhol prototyp zariadenia na ovládanie optickej alebo akustickej signalizácie, stabilného hasiaceho zariadenia a zadefinoval možnosť komunikácie takejto online ústredne s používateľom, prípadne s PCO hasičskej jednotky.

Toto riešenie je možné využiť pri ochrane komerčných alebo súkromných objektov pred požiarmi, ale aj v koncepte Industry 4.0, inteligentných domácnosti a miest. Aurel vytvoril automatické hlásiče, ktoré dokážu kontrolovať a hlásiť poruchy vykurovania, neopatrného zaobchádzania s ohňom, prípadne požiaru v interiéri. Aurel sa vždy zaujímal o nové technológie na zvýšenie bezpečnosti, to čo študoval a vytváral aj vo svojej DP rieši už ako vývojár vo vlastnej IT firme. Inšpiráciou jeho DP boli nielen rozhovory so svetovými „googlermi“ na medzinárodnej konferencii Google Developer Days v roku 2017, ale aj technologické zázemie v spoločnosti Aurelo, s.r.o. , medziodborové väzby (softwérové inžinierstvo a elektrotechnika) a odborníci z FBI UNIZA.

tabulka platy.sk final

O úspešných študentoch najlepších záverečných prác si prečítaš aj tu

Podľa portálu profesia.sk sa Žilinská univerzita v Žiline umiestnila na treťom mieste v rebríčku univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov:
 • Ekonomická univerzita 6,8
 • Slovenská technická univerzita 6,2
 • Žilinská univerzita 5,3
 • Technická univerzita v Košiciach 5,2
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita 4,8
 • Univerzita Komenského 4,5
 • Trenčianska univerzita A. dubčeka 4,4
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda 4,3
 • Technická univerzita vo Zvolene 3,9
 • Univerzita Mateja Bela 3,7
Vďaka aplikácii moderných technológií a vizionárskeho prístupu je dnes UNIZA jednou z najexkluzívnejších univerzít na slovenskom území. Patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku a môže sa pochváliť vysokou uplatniteľnosťou absolventov. Pre každého Slováka je tak skvelým štartom do jeho kariéry.
 

Prečítajte si:

 
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore