UNIZA v TOP 3 v rebríčku univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov


Každoročne uverejňuje portál Profesia.sk rebríček univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Žilinská univerzita v Žiline sa umiestnila na treťom mieste. Medzi odvetvia s aktuálne najvyšším počtom pracovných ponúk pre absolventov VŠ patria:
 • Informačné technológie
 • Farmaceutický priemysel
 • Ekonomika, financie, účtovníctvo
 • Administratíva
 • Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
 • Bankovníctvo
 • Elektrotechnika a energetika
 
Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov:
 • Ekonomická univerzita    6,8
 • Slovenská technická univerzita    6,2
 • Žilinská univerzita    5,3
 • Technická univerzita v Košiciach    5,2
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita    4,8
 • Univerzita Komenského    4,5
 • Trenčianska univerzita A. dubčeka    4,4
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda    4,3
 • Technická univerzita vo Zvolene    3,9
 • Univerzita Mateja Bela    3,7

ZDROJ: Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore