UNIZA medzi TOP 3 na Slovensku


Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) sa umiestnila na 3. mieste v Times Higher Education Emerging Economies 2021 (THE). V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom pre tvorbu rankingov univerzít sa UNIZA umiestnila ako tretia najlepšia univerzita na Slovensku. Medzi hodnotené parametre patria výučba, veda a výskum, citačný ohlas, medzinárodný pohľad a spolupráca s priemyslom.

Prestížny rankingový systém Times Higher Education celosvetovo hodnotí univerzity podľa kvalitatívnych a kvantitatívnych indikátorov. Aktuálny rebríček zverejnil hodnotenie 606 najlepších univerzít v regiónoch. UNIZA je hodnotená medzi 351 – 400 najlepšími univerzitami v regiónoch. Medzi najlepšie univerzity v regiónoch sa dostalo aj šesť slovenských univerzít, UNIZA obsadila 3. miesto. V celosvetovom klasifikačnom systéme vyvinutom na tvorbu rebríčkov univerzít tak obhájila svoje vedúce postavenie medzi technicky orientovanými univerzitami na Slovensku. Bližšie o rebríčku informuje Emerging Economies University Rankings 2021 | Times Higher Education (THE).

Tento britský rebríček patrí do trojky najstarších rebríčkov: ARWU (Šanghajský rebríček), QS World University Ranking (QS) a Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) a jeho súčastí. Ich hlavným cieľom je vytvoriť poradie najprestížnejších vysokých škôl. V porovnaní s krajinami V4 má Slovensko v rebríčku THE umiestnených 6 vysokých škôl, Maďarsko 9 a Česká republika 18. Menšia početnosť je spôsobená aj relatívne menším celkovým počtom vysokých škôl na Slovensku v porovnaní s Českou republikou, Maďarskom aj Poľskom.

"Teší nás, že UNIZA si udržuje stabilné umiestnenie medzi najlepšími univerzitami z celého sveta a je medzi top 3 univerzitami na Slovensku. Ako technicky orientovaná univerzita sa aj naďalej budeme zameriavať na zvyšovanie vedeckého potenciálu. Rovnako budeme prinášať výsledky našich prác do európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a predovšetkým do ekosystému spoločnosti,“ povedal prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor UNIZA.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore