Toto sú trendy budúcnosti - elektronika a mechatronika!

 

kolaz

„Už vieš čo budeš robiť po maturite? Ktorú výšku si si vybral?“ Tak týmito otázkami Ťa už isto „bombardujú“ v škole, doma i v tvojom širšom okolí. Je ale možné, že Ty v tom ešte nemáš úplne jasno... Ponúkame Ti preto inšpiráciu a takpovediac návod ako zabiť viacero múch jednou ranou – ako robiť to, čo Ťa baví, zároveň mať vysokú pravdepodobnosť uplatnenia a byť prospešný svojmu okoliu, a budúcnosti. Prinášame Ti rozhovory s úspešnými absolventmi UNIZA. Je len na Tebe, ktorú cestu si vyberieš.

Rozhovor s absolventom Strojníckej fakulty UNIZA, podnikovým riaditeľom spoločnosti Schaeffler Kysuce, ktorá patrí k lídrom medzi dodávateľmi pre automobilový priemysel - Ing. Milanom Jurkym, PhD. Hovoríme s ním nielen o jeho štúdiu na UNIZA, ale aj o požiadavkách, ktoré na absolventa kladie trh práce a rýchlo sa meniaci technologický svet. Dozvieš sa i to, ktoré odbory a zamestnania budú prioritou budúcnosti.
  • Ste absolventom Strojníckej fakulty, odboru výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, podnikovým riaditeľom spoločnosti Schaeffler Kysuce. Presadili ste a rozvíjate nové špecializované centrum pre výskum a vývoj na Slovensku, spolu s kolegami sa venujete aj technickej výchove dorastu ... Prichádzajú k vám študenti dostatočne pripravení?
Ak mám byť úprimný, strojnícka fakulta, čo si pamätám, vždy patrila k tým náročnejším. Aj za môjho štúdia, prvé dva ročníky boli takpovediac sitom. Vysoké nároky sa kládli na skúškach i cvičeniach. Mali sme najnovšie technologické vybavenie, programy, ktoré som potom naplno ocenil v praxi. Podľa kvality absolventov, ktorí sa dnes uchádzajú u nás o prácu alebo prax viem, že tomu je tak i teraz.
  • Vybrali ste si odbor výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi – z dnešného pohľadu automatizácie, prezieravé rozhodnutie. Ako ho vnímate teraz, vo vzťahu k vašej kariére v medzinárodnej firme?
Môj študijný odbor bol určite nadčasový a neskôr mi priniesol aj určitú výhodu pri chápaní výrobných systémov automatizácie a aj k elektrotechnike a mechatronike som mal jednoduchší vzťah. Firma Schaeffler Kysuce, do ktorej som nastúpil najskôr ako technológ výroby a neskôr konštruktér produktov, bola zameraná na výrobu komponentov pre pohony a podvozky, ložiská systémov pre mobilitu a priemysel. Moje vzdelanie a znalosti boli popritom podrobené prísnemu pohľadu nemeckých kolegov v spoločnosti v Nemecku. Tu som dostal príležitosť aj ďalšieho intenzívneho odborného vzdelávania v oblasti konštrukcie. No bez poriadneho základu, ktorý som na univerzite získal, by som sa tu ako absolvent nemal šancu tak úspešne uchytiť. Veľkou výhodou bolo, že som už na škole absolvoval prácu s dizajnovým softvérom Pro/Engineer, ktorý práve zavádzala aj spoločnosť Schaeffler. Ocenili, že naša univerzita ponúkala takúto prípravu, ktorú som zúročil od začiatku svojej kariéry.
 
00164B45_header-schaeffler-slovakia-skalica_rwd_1200

Treba uznať, že univerzita mala dosah na najnovšie softvérové aplikácie, ktoré sa v praxi len rozbiehali, čo bola v konečnom dôsledku aj moja výhoda pri štarte kariéry. Neskôr som to zúročil aj na pozícii technického riaditeľa a s odstupom času opäť na UNIZA, keď som sa rozhodol ešte pre ďalší stupeň vzdelávania - doktorandské štúdium.
  • Pozitívny postoj k UNIZA sa nedá zaprieť – štúdium, doktorandský program, odzrkadľuje sa to aj na spolupráci s univerzitou? Môžu študenti UNIZA očakávať zaujímavé možnosti vo firme Schaeffler Kysuce?
Určite áno. So Žilinskou univerzitou máme dlhodobú nadštandardnú spoluprácu. Veď pozrite na čísla, z 800 našich inžinierov je takmer 600 absolventmi Žilinskej univerzity. Veľké množstvo študentov u nás robí svoje diplomové, bakalárske a doktorandské práce, vykonáva praktické stáže a zároveň pracuje. Odborníci z UNIZA spolupracujú s nami na významných projektoch, ktoré sú aktuálne potrebné pre našu firmu. Ale máme aj programy, ktoré sa dotýkajú priamo študentov a ich rastu.
  • Aké programy napríklad ponúkate študentom?
Tak napríklad sme v súčinnosti s UNIZA minulý rok odštartovali vzdelávací program Fit4Mechatronics. Týka sa kompetencií pre Emobilitu a má veľký význam v stratégii a rozvoji Emobility našej súčasnosti. Program poskytuje priestor pre rozšírenie praktických skúseností, ako aj teoretických znalostí pre aktuálne najdominantnejšiu oblasť vývoja a výroby koncernu, a to mechatroniky, ktorá v sebe spája oblasti mechaniky, elektrotechniky, ako aj SW inžinierstva. Program bol vytvorený v spolupráci s významnými vzdelávacími inštitúciami. Pedagógovia zo Žilinskej univerzity sú v ňom prepojení s profesormi z Nemecka a Rakúska, špecialistami Fraunhoferinstitutu. Sme prvou krajinou v koncerne Schaeffler, ktorá tento nemecký koncept rozbehla lokálne.

48214_header-schaeffler-special-machinery_rwd_1200

Plánujeme vytvoriť detašované pracovisko s UNIZA, najskôr na strojníckej fakulte – zázemie, kde sa budú naši odborníci stretávať so študentami a budú si vymieňať skúsenosti, ale aj pracovať spoločne na výskumných projektoch. Preto je snahou do budúcna vybudovať samostatný, špičkový priestor na výskum a vývoj v oblasti elektromobility. V krátkom čase budeme ponúkať aj študentské stáže. Je nesmierne dôležité, aby mali študenti možnosť získať medzinárodné skúsenosti. Výhodou je, že sme medzinárodne etablovaná firma. V nemalej miere naši špecialisti chodia do iných častí sveta zaškoľovať.
  • Ako jedna z mála spoločností máte na Slovensku výskum a vývoj, navyše v rámci rozvíjajúcej sa elektromobility. Je u nás taká liaheň mozgov, inžinierov, či materskú firmu presvedčilo niečo iné?
Schaeffler kladie veľký dôraz na výskum a vývoj nových patentov produktových systémov. Len v tejto oblasti máme celosvetovo vyše šesťtisíc pracovníkov a ročne sa prihlási v Nemecku vyše dvetisíc nových patentov. Na Slovensku má Schaeffler zastúpenie v dvoch veľkých podnikoch, v Kysuckom Novom Meste a v Skalici. V každom z nich pracuje vyše štyritisíc zamestnancov.

Pre Kysuce sa nám podarilo získať výhradné partnerstvo pre výskum a vývoj v oblasti elektromobility v rámci celej medzinárodnej spoločnosti. Čoskoro by tu malo pracovať takmer 300 vývojárov. Zároveň sa stávame aj partnerom pre výrobu produktov elektromobility a zložitých mechatronických systémov. V každom prípade sme mali dobré východiská v rámci výroby, ale kvalita vzdelania a renomé absolventov z UNIZA tiež výrazne zavážili. A teraz máme v pláne, podobne ako je tomu v nemeckej centrále, vytvoriť na Slovensku plnohodnotné výskumno-vývojové pracovisko aj so skúšobníctvom. To znamená s vozidlami rôznych druhov a značiek, na ktorých budú môcť skúšobní inžinieri a technici testovať nami vyrobené a vyvinuté produkty. Aj študenti budú mať možnosť vyskúšať prakticky to, čo im prešlo rukami v oblasti výskumu a vývoja. Človeka to hneď viac láka, keď si môže otestovať to, čo vymyslel. Už teraz sa radíme k špičke. Za zmienku určite stojí nová moderná výroba elektrických poloosí pre Audi Etron, modulárny spojkový aktuátor pre Hyundai a Ferrari alebo mechatronické stabilizátory náklonu pre vozidlá Jaguár Land Rover. Výbehy produktov tak nahrádzame projektami s vyššou pridanou hodnotou.
  • To sú ambiciózne plány. Budete zrejme potrebovať veľa novej posily...
Isteže. Systémových architektov, inžinierov, ktorí budú napasovávať architektúru produktu na konkrétne softvérové prostredie vozidla. Elektrotechnických inžinierov, produktových manažérov, konštruktérov, inžinierov skúšobníctva, výpočtárov, aplikačných inžinierov, a to UNIZA ponúka. Aj vo svete bude po nich dopyt. Elektronika a mechatronika – to sú trendy budúcnosti. Ale aj projektových manažérov, aj pri nich bude výhodou technický background.
  • Čo by ste teda študentom poradili? Na čo klásť dôraz, kde nepoľaviť, čo nezanedbať?
Popri technických znalostiach je to určite jazyková príprava, tú by som odporučil nezanedbať. To sú dve hlavné kritériá, ktoré kladieme na našich zamestnancov. Sme nadnárodná firma a fungujeme globálne. Pokiaľ ide o technické znalosti, absolventi Žilinskej univerzity patria medzi top uchádzačov na trhu práce. Vyšší kredit budú mať však tí, ktorí budú schopní prepojiť viacero odborov strojníctva, elektrotechniky so softvérovým inžinierstvom. Ale interdisciplinárnosť je kľúčom vo viacerých disciplínach súčasnosti.
  • Keď sa pozrieme na čísla, posledných pár rokov možno na Slovensku sledovať trend poklesu technicky orientovaných študentov. Nemáte obavy?
Áno aj nie.

Áno preto, že v aktuálnej a silnejúcej výskumno-vývojovej oblasti i výrobe, by sme uvítali väčšie množstvo končiacich absolventov. Scenár vyššieho dopytu je tým pravdepodobnejší, čím viac komplexnejších kompetencií Slovenská republika získava. Mnohí mladí ľudia sa technike vyhýbajú a radšej volia rôzne manažérske odbory. Ale budúcnosť bude okrem manažérov, potrebovať inžinierov, konštruktérov, mechatronikov ...

V tejto súvislosti mi však nádej dáva skúsenosť s technickou výchovou na partnerských SOŠ a spolu s ich pedagógmi aj v základnej, dokonca aj materskej škole. Technické predmety sa tu vysvetľujú so záujmom a fakt je, že mnohé deti sa s technikou inde ani nemajú možnosť stretnúť. Takto pochopia základné princípy, logiku veci, rozvíjajú technické myslenie. Potom sa aj ľahšie nadchnú pre štúdium technického smeru. Veď napokon – čo sa nenarodí, treba vyrobiť.  

Zdroj foto: www.schaeffler.sk
 
 

ZAŽI UNIZA

   
 
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore