Technická myšlienka roka pre tých, ktorí sa neprestávajú snažiť, skúšať a veriť

Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA (FEIT UNIZA) usporiadala 13. ročník súťaže Technická Myšlienka Roka (TMR) pre stredoškolských študentov. Do finálového kola postúpilo 18 najlepších projektov z celého Slovenska, ktoré súťažili v oblastiach mechatroniky, elektroniky, IT a mnohých ďalších. FEIT UNIZA ocenila ambiciózne projekty šikovných súťažiacich 21. 4. 2022.

sutaziaci

Medzi top 3 víťazné projekty patria: Smart Home, CS24A1 – modul 24bitového adc prevodníka, Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou. Pre veľké množstvo kvalitne prezentovaných projektov udelila FEIT UNIZA Cenu FEITcity za projekt Firemný informačný systém pre mobilné zariadenia.

Každý súťažiaci mal na prezentáciu projektu 15 minút, potom nasledovala diskusia s odbornou porotou. „Desať minút dobrých a adekvátnych otázok - palec hore - bolo z nich cítiť vysokú odbornosť. Dalo mi to veľa nápadov, ktoré môžem v budúcnosti ďalej rozvíjať,“ hovorí A. Pavúček, ktorý uspel so svojím projektom Smart Home na 1. mieste.

1.miesto

Súťažiaci mali skvelú príležitosť na prezentáciu svojich projektov, ktoré pripravovali mesiace dopredu. Na TMR získali viac než skúsenosť z prezentácie pred odbornou porotou. Nové pohľady a výzvy môžu ďalej rozvíjať alebo zapracovať do vlastných podnikateľských plánov. „Modul, ktorý som zostrojil, má 10-krát nižší výkon a 10-krát menší rozmer a pritom s rovnakou presnosťou ako komerčne dostupné zariadenia s robustnou veľkosťou. Myslím, že má šancu uspieť aj na trhu. Plánujem založiť firmu, vyvinúť viacej modulov a predávať,“ povedal F. Pavlovič, ktorý sa s projektom medicínskej elektroniky CS24A1 – modul 24bitového adc prevodníka, umiestnil na 2.mieste.

2.miesto

Technickú myšlienku roka prezentovala úspešne aj trojica študentov z projektom Kontajner na separovanie odpadu s mobilnou aplikáciou. „Tento projekt by mohol významne ovplyvniť motiváciu ľudí separovať a ušetriť im peniaze zároveň, benefit by mali koncoví užívatelia, obce aj mestá,“ doplnil M. Klein, ktorý spolu s tímom obsadil 3.miesto.

3.miesto

„Je úžasné vidieť mladých ľudí, ktorých baví technika a vedia ju využiť na realizáciu svojich nápadov. Blahoželám všetkým, ktorí postúpili do finálového kola a špeciálne víťazom. Ďakujeme priemyselným partnerom, ktorí podporili súťaž nielen vecnými cenami, ale aj osobnou účasťou v komisii,“ povedal prof. Peter Brída, prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy FEIT UNIZA.

FEIT UNIZA ponúkla súťažiacim stredoškolákom technická podporu a mentoring z akademického a priemyselného prostredia zároveň. Spolu s partnermi ZAIT (IT klaster Žilinského regiónu), Siemens Mobility - Inžinierske centrum Žilina, Deltech, AIcrowd, EMtest, GlobalLogic, onsemi, STMicroelectronics tak popularizuje atraktívne štúdium technických odborov. Odmenou pre súťažiacich študentov boli aj hodnotné ceny v sume 2000€ a študentov, ktorí sa umiestnili do 3. miesta, prijme FEIT UNIZA bez prijímacích skúšok.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore