Slovensko potrebuje viac dopravných inžinierov


„Už vieš čo budeš robiť po maturite? Ktorú výšku si si vybral?“ Tak týmito otázkami Ťa už isto „bombardujú“ v škole, doma i v tvojom širšom okolí. Je ale možné, že Ty v tom ešte nemáš úplne jasno... Ponúkame Ti preto inšpiráciu, a takpovediac návod ako zabiť viacero múch jednou ranou – ako robiť to, čo Ťa baví, zároveň mať vysokú pravdepodobnosť uplatnenia a byť prospešný svojmu okoliu, a budúcnosti. Prinášame Ti rozhovory s úspešnými absolventmi UNIZA. Je len na Tebe, ktorú cestu si vyberieš.
 

Služby, na ktorých záleží
Meníme životný štýl ľudí


Rozhovor s absolventom Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov UNIZA – Ing. Petrom Pobehom, generálnym riaditeľom SAD Žilina s dlhoročnou praxou v odvetví. Jeho skúsenosti a odbornosť Ti priblížia nielen priebeh štúdia, ale aj požiadavky rýchlo sa meniaceho sveta dopravy a možnosti, ktoré Ti ono otvára. Hovoríme s ním o najnovších trendoch v doprave, prenikaní nových technológií a ich vplyve na dopravné systémy, spôsob života a ekológiu.
 • Ste absolvent UNIZA v odbore prevádzka a ekonomika cestnej a mestskej dopravy, ste generálnym riaditeľom SAD Žilina, odborným konzultantom i recenzentom diplomových prác a aj člen štátnicovej komisie na UNIZA... ako vnímate prípravu študentov na svojej alma mater a čo si z nej odnášajú do praxe?
Ak by som mal štúdium charakterizovať jednou vetou, tak je synergiou technických, ekonomických predmetov a dopravných technológií. Pre prax nevyhnutnosť na to, aby študent pochopil jednotlivé procesy. Dostane všeobecný technický základ, ku ktorému sa v treťom ročníku pridružujú výsostne praktické predmety ako konštrukcia motorových vozidiel, konštrukcia cestovných poriadkov, spôsoby riadenia dopravného procesu v cestnej doprave. Dnes k tomu pristupuje aj veľa softvéru a nadstavbových automatizačných nástrojov. Odborník však musí chápať dielčie procesy, následnosti a dôsledky, aby tieto moderné technológie vedel aj dobre využiť. Preto je plusom, keď vie ako pracuje motor alebo klimatizácia v autobuse, vie ako sa konštruuje cestovný poriadok. Potom vie čítať zozbierané dáta, ktoré mu dnes technológie poskytujú.

Moje skúsenosti nielen ako zamestnávateľa ale aj ako konzultanta a člena štátnicovej komisie hovoria o dobrej príprave pre prax aj o zachytení najnovších vývojových trendov v doprave. Dnes sú dopravní inžinieri veľmi žiadaní v celom hospodárskom sektore. V dopravných firmách, verejnej správe, súkromných spoločnostiach projektujúcich cesty alebo dopravnú infraštruktúru...
 
C39A5788
 • Uplatnia sa však aj v autobusovej doprave?
Myslieť si, že v autobusovej doprave ide len o šoférovanie autobusov, by bolo dnes veľmi, veľmi zjednodušené. Inovácie, nové technológie, digitalizácia sa nás samozrejme bezprostredne dotýka. Aj tu do hry vstupujú rôzne webové platformy, mobilné a dátové aplikácie, internet vecí, prepájanie v cloude, zber a analýza dát. Tie umožňujú vytvárať nové mobilné a dopravné služby, celé prepojené systémy, ktoré sú efektívnejšie, prepracovanejšie.
 • Spomenuli ste zber a analýzu dát. V priemysle sa často skloňujú v súvislosti s internetom vecí, s cloudom, senzormi a automatizáciou. Je to podobné?
Samozrejme. Technika sa rýchlo vyvíja. Dnes môže byť všetko hardvérové vybavenie prepojené prostredníctvom cloudu, pokladne, automaty na výdaj cestovných lístkov, mobilné aplikácie – informačné, navigačné, lokalizačné, všetko môže zbierať dáta. Pri tvorbe cestovných poriadkov tak vychádzame z reálnych údajov, aby bola ponuka cestujúcemu čo najatraktívnejšia a čo najviac zohľadňovala jeho potreby. Vrátane rezervácie, platby a prístupu – je to služba. Na to potrebujeme vzdelaných odborníkov, ktorí sú schopní držať krok s vývojom. Majú záujem, vášeň, ktorá je ich hnacím motorom.
 • Mobilita ako služba?
Áno, takpovediac od prvej po poslednú míľu. Tradičné modely automobilovej, súkromnej a aj tej verejnej dopravy čelia mnohým výzvam. Napríklad do budúcna Smart city - verejná doprava tu bude mať nezastupiteľné miesto. Terajšia závislosť na individuálnej preprave a vlastníctve auta je dlhodobo neudržateľná z hľadiska zaťaženia komunikácií, ale aj životného prostredia. Cieľom bude presvedčiť cestujúceho, aby auto nechal doma a využil verejnú prepravu. A to sa dá spraviť len tak, že ho ponuka osloví – povedzme od moderného vozidla s wifi, cez komfort prístupu k službe – informačný, platobný až po napríklad bikesharing. Je to komplexná a multimodálna služba. Už dnes sa objavujú nové modely – služby zdieľania alebo spolujazdy v súkromnom vozidle, ktoré stierajú tradičné hranice medzi verejnou dopravou a súkromnou mobilitou, a to aj v oblasti mestskej logistiky.
 
7
 • Pri inováciách v doprave, nových službách máte na mysli zrejme aj širšie súvislosti a vplyvy
Iste. Nie je to len o povedzme znižovaní emisií a palivovej efektívnosti, či zmene paliva, ale viac o zameraní sa na kombinované a synergické účinky integrovaných systémov mobility, na rozšírenie možností verejnej dopravy a prelomenie závislosti na individuálnej automobilovej preprave. K tomu pristupujú možnosti a výzvy elektrických, hybridných, plynových pohonov, mobilita na požiadanie, ale už aj najnovšie skloňovaná autonómna doprava, alebo tzv. vertikálna mobilita pri doručovaní tovaru – teda drony. To všetko má potenciál ekologický aj ekonomický, a dopad spoločenský.
 • Ale to bude chcieť zmenu životného štýlu...
Je to celosvetový trend a naše mladšie ročníky ho kopírujú tiež. Vo väčšej miere ustupujú od denného používania automobilu a využívajú multimodálne spôsoby prepravy, vedome preferujú verejnú dopravu. Dáta hovoria jasnou rečou. A je to len logické. Mladšie generácie viac používajú inteligentné telefóny, mobilné webové aplikácie a sociálne médiá. Ako užívatelia podporujú aj ich hustejšiu implementáciu. Tento trend je opäť podporným faktorom pre dekarbonizáciu mobility...atď. Poviem príklad, ktorý zmenu potvrdzuje: V SAD Žilina sme zaviedli cyklobusy do oblastí Bystríc, Turca a Terchovej, kde sú vynikajúce cyklistické trasy pre náročných ale aj rodiny s deťmi. Zrazu nám v autobusoch sedia ľudia, ktorí 20-30 rokov využívali výhradne auto. Je to postupný prechod od „vlastníctva“ k „používaniu“.
 • Množstvo nových technológií teda bude vyžadovať mladý odborný dorast, ktorý ich bude vedieť nielen používať, ale aj implementovať a rozvíjať
Určite. Naše odvetvie potrebuje čoraz viac vysokoškolsky vzdelaných dopravných inžinierov. Sám som absolventom UNIZA, odboru ekonomiky a riadenia dopravy a vidím aký prínos má pre súčasnú prax. Potrebujeme odborníkov schopných promptne reagovať na nové výzvy digitalizácie a automatizácie, vyvíjať a implementovať nové aplikácie, rozumieť zozbieraným dátam, ľudí, ktorí vedia rozmýšľať v kontexte nielen mesta, regiónu, krajiny, ale aj v ich začlenení do širších inteligentných a udržateľných stratégií. Ako člen štátnicovej komisie na UNIZA môžem každý rok sledovať zanietenie a rast absolventov školy. A nie raz sme si kandidáta na voľné pracovné miesto vybrali už počas jeho štúdia. Začína síce na dispečingu, tak ako som kedysi začínal i ja, no považujem to za krst ohňom, ktorý mu umožní dôkladne spoznať firmu a službu, ktorú poskytujeme. A vycvičí ho v komunikácii s ľuďmi. Je to však odrazový mostík pre jeho ďalší rozvoj a kariérny postup.
 
 

SAD Žilina, a. s.

 • jeden z najvýznamnejších autobusovým dopravcom v SR
 • poskytuje prímestskú dopravu v regiónoch Horného Považia, Kysúc a Turca
 • ročne prepraví viac ako 25 miliónov cestujúcich
 • flotila 296 vozidiel vykoná viac ako 17 miliónov kilometrov
 • pravidelne investuje do modernizácie a bezpečnosti vozidiel a moderných technológii pre zvýšenie komfortu a kvality poskytovaných služieb
 
 

ZAŽI UNIZA

   
 
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore