Novinky

Novinky

FBI UNIZA je na AED mape

Automatický externý defibrilátor (AED) je prístroj určený na neodkladnú základnú resuscitáciu pri bezvedomí a zástave dýchania. Jedná sa o mikroprocesorom riadený prístroj, ktorý môžu obsluhovať laici i

Viac