Nevzdávať sa, nebáť sa a nemať problém so samoštúdiom, hovoria študenti najlepších záverečných prác Žilinskej univerzity


V spolupráci študent, univerzita a partner z praxe majú benefit všetci.

Úspech študenta sa skladá predovšetkým z jeho schopnosti a motivácie, no dôležitú úlohu zohráva aj univerzita a jej prostredie. V minulom akademickom roku Žilinská univerzita Žiline (UNIZA) vybrala a ocenila z tisícov záverečných prác svojich študentov sedem najlepších. Ich autori priniesli nové riešenia na základe potrieb spoločností, s ktorými intenzívne spolupracovali. Výstupom z nich sú inovatívne zariadenia, úžitkové vzory a patenty, návrh stavby budúcnosti, založenie občianskeho združenia alebo aj ďalší výskum pre potreby priemyslu.

Ako zvládnuť školu úspešne a otvoriť dvere pre povolanie budúcnosti? Študenti najlepších záverečných prác prinášajú niekoľko overených odporúčaní.

Igor Domény_FPEDASIgor Dömény bol v poslednom ročníku Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov (FPEDAS UNIZA) už stopercentne rozhodnutý pokračovať na treťom stupni štúdia. „Ja som sa vybral viac vedeckým smerom, študentom však odporúčam, aby v prípade, ak nechcú pokračovať v ďalšom štúdiu, volili témy ponúkané rôznymi podnikmi z praxe, ktoré im môžu veľmi pomôcť v ich ďalšom uplatnení sa na trhu práce,“ povedal Igor. Nevzdávať sa pri prvom probléme, nebáť sa ísť do niečoho, čo nie je obsiahnuté v ich samostatných predmetoch, nebrať záverečnú prácu ako povinnú jazdu a nemať problém zo samoštúdiom. To sú základné pravidla úspechu, ktorými sa riadil aj Igor pri písaní diplomovej práce (DP) Dopad deregulácie trhu služieb železničnej osobnej dopravy na spoločenské náklady dopravy.

Výstupom z práce je pomerne rozsiahla analýza trhu služieb železničnej dopravy nielen na Slovensku, ale ja vo vybraných štátoch Európskej Únie. Igor analyzoval priebeh železničných reforiem, dopravné a prepravné výkony či vstup konkurencie na trh. Pomocou nástrojov matematicko-štatistickej analýzy dospel k záveru, že konkurencia na trhu vo väčšine prípadov prináša vyššiu efektívnosť odvetvia železničnej dopravy. Igor v súčasnosti pôsobí na FPEDAS ako doktorand, svoju DP využil ako veľmi solídny základ pre výskum. Témou číslo jedna v jeho výskume sú najmä spoločenské efekty súťaží na výkony vo verejnom záujme v osobnej doprave.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA):
 • patrí do prvej päťky najlepších slovenských univerzít
 • ponúka študijné programy s rýchlym uplatnením na trhu práce
 • má unikátny kampus v prírode hneď vedľa žilinského lesoparku
 • ponúka študentom možnosť praxe v študentskom rádiu, televízii, vo folklórnom súbore či v startupe Povolanie podnikateľ
 • poskytuje množstvo športových aktivít, kurzov a desiatky druhov športov aj v hernej komunite UNIZA esport
Väčšina prihlášok pre druhé kolo prijímacích pohovorov sa uzatvára 31. 5. 2021.

„Zvoľte si tému diplomovej práce s prepojením do praxe, najlepšou cestou je spolupráca s firmou,“ odkazuje študentom Radoslav Gerát zo Strojníckej fakulty (SjF UNIZA). Samotná diplomová práca mu značne pomohla aj pri následnom pracovnom pohovore. Teraz pracuje v spoločnosti Schaeffler, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni, ako systémový vývojár pre oblasť e-mobility. Venuje sa najmä vývoju hybridných pohonov, ale aj čisto elektrických vozidiel. Cieľom najlepšej diplomovej práce (DP) na Strojníckej fakulte je inovatívny návrh ochranných zariadení pre cisternový vozeň, v prípade zrážky vozňov - Konštrukčný návrh nad-nárazníkovej ochrany a ochranného štítu pre vozeň na prepravu nebezpečného tovaru. Poruchy nápravy cisternových vozňov môžu viesť k hromadnému vykoľajeniu vozidiel. V prípade prepravy vysoko horľavé kvapalín aj k rozsiahlemu výbuchu a požiaru či k obrovskému znečisteniu životného prostredia. Radoslav Gerát zo SjF UNIZA navrhol konštrukčné riešenia ako podklad pre stavbu prototypov, nakoľko majú vysoký potenciál zaradenia do prevádzky. Na uvedené ochranné prvky boli podané prihlášky na úžitkové vzory a patenty. Radoslav už počas štúdia sám vytváral pevnostné simulácie, ktoré boli nevyhnutné pri overovaní konštrukcie, na svojej DP spolupracoval s firmou Tatravagónka a.s. Poprad, s ktorou priamo spolupracuje aj SjF UNIZA.

„Práve počas inžinierskeho stupňa štúdia je spolupráca s vhodnou firmou obrovským benefitom a zároveň motiváciou. Študent má možnosť „na vlastnej koži“ spoznať, ako veľmi praktické sú informácie získané na našej fakulte,“ hovorí Marek Furmanik z Fakulta elektrotechniky a informačných technológií (FEIT UNIZA). Po skončení bakalárskeho štúdia začal spolupracovať so spoločnosťou NXP semiconductors, konkrétne s tímom zaoberajúcim sa riadením elektrických motorov v automobilových aplikáciách. Práve kontakt s profesionálmi z praxe a odborníkmi z FEIT UNIZA posunuli Marekovi schopnosti na vyššiu úroveň. Jeho diplomová práca (DP) Elektrický pohon so 6-fázovými motormi s permanentnými magnetmi uspela ako najlepšia práve z dôvodu v praxi využiteľnej témy, upevnenia spolupráce s medzinárodnou spoločnosťou a predovšetkým úspešného dokončenia požadovaných cieľov. Viac-fázové elektrické motory, sú v automobilových aplikáciách veľmi aktuálnou témou, napr. v autonómnej technológii dopravných prostriedkov. Ak nejaká časť v systéme zlyhá, nedôjde k úplnému kolapsu, stroj môže pokračovať.

V spolupráci študent, univerzita a partner z praxe majú benefit všetci. UNIZA získa záverečnú prácu na kvalitnejšej úrovni, partner z praxe výskum, ktorý môže skomercionalizovať a študent materiálne prostriedky, skúsenosti od profesionálov, ako aj otvorenie dverí pre povolanie budúcnosti. Aj preto Marek zostava na univerzite ako doktorand, nadväzuje na riešenie rovnakej témy DP.

Otvárame nové predmety a Ty si otváraš dvere do úspešnej budúcnosti | Žilinská univerzita v Žiline

tabulka platy.sk final

O úspešných študentoch najlepších záverečných prác si prečítaš aj tu

Podľa portálu profesia.sk sa Žilinská univerzita v Žiline umiestnila na treťom mieste v rebríčku univerzít podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.

Rebríček univerzít podľa záujmu o absolventov:
 • Ekonomická univerzita 6,8
 • Slovenská technická univerzita 6,2
 • Žilinská univerzita 5,3
 • Technická univerzita v Košiciach 5,2
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita 4,8
 • Univerzita Komenského 4,5
 • Trenčianska univerzita A. dubčeka 4,4
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda 4,3
 • Technická univerzita vo Zvolene 3,9
 • Univerzita Mateja Bela 3,7
Vďaka aplikácii moderných technológií a vizionárskeho prístupu je dnes UNIZA jednou z najexkluzívnejších univerzít na slovenskom území. Patrí medzi najlepšie univerzity na Slovensku a môže sa pochváliť vysokou uplatniteľnosťou absolventov. Pre každého Slováka je tak skvelým štartom do jeho kariéry.
 

Prečítajte si:

 
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore