Mosty – inžinierske diela, ktoré ovplyvňujú aj generácie po nás

Za správami o zlom stave mostov, o ich uzávierkach či dokonca haváriách sú častokrát degradačné procesy v konštrukciách mostov. Zvýšiť bezpečnosť na cestách a zlepšiť dopravnú infraštruktúru môžu šikovní profesionáli, ktorí dôsledne pracujú s mostami. Od návrhu, realizácie a správy mostov až po koniec ich životnosti. Viete, že na povolanie budúcnosti sa môžete pripraviť na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline (SvF UNIZA)? Udržateľné riešenia v staviteľstve, úspora energií a CO2 stopy, inovácie a digitalizáciu či medzinárodný networking zažil aj Jakub Kraľovanec, mladý vedec zo SvF UNIZA.

Mosty – inžinierske diela 02_u

Nové technológie a pokrok sú základom modernej spoločnosti

Vďaka novým technológiám sme schopní pozorovať a merať veličiny s presnosťou ako nikdy predtým. Dostupné meracie prístroje umožňujú zaznamenať aj skutočne veľmi malú zmenu sledovaných veličín, a tým stanoviť odolnosť predpätých konštrukcií a mostov oveľa presnejšie než tomu bolo v minulosti, ale určite menej presne než tomu bude o pár desiatok rokov.

„Som rád, že som zatiaľ len na začiatku svojej kariéry a dúfam, že budem prítomný pri vývoji nových postupov a technológií v oblasti monitoringu existujúcich predpätých mostov,“ hovorí Jakub Kraľovanec, ktorý už dnes ovplyvňuje krajinu, v ktorej zostávajú aj generácie po nás.

Konštrukčné diela mostov sú navrhnuté na minimálne 100 rokov a s veľkou pravdepodobnosťou nás prežijú. Technicky vzdelaní ľudia, projektanti mostov a inžinieri v oblasti infraštruktúrnych stavieb budú vždy žiadaní a vysoko cenení.

Mosty – inžinierske diela 01_u

Cena za vedu a techniku 2022

Témou výskumu Jakuba Kraľovanca sú Nepriame metódy na určenie reziduálneho predpätia v existujúcich konštrukciách. V roku 2022 získal Cenu za vedu a techniku v kategórii Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. Doktorandské štúdium ukončil v študijnom programe Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb. Zúčastňoval sa na zahraničných konferenciách i stážach a publikoval v karentovaných časopisoch. Je laureátom Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2020/2021 v kategórii Stavebníctvo, architektúra, na UNIZA získal aj ďalšie ocenenia. V súčasnosti pracuje na SvF UNIZA ako pedagóg a vedeckovýskumný pracovník.

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA):
  • top 3 univerzita na Slovensku a top 3 podľa rebríčka portálu Profesia.sk
  • ponúka študijné programy s rýchlym uplatnením na trhu práce
  • má unikátny kampus v prírode hneď vedľa žilinského lesoparku
  • ponúka študentom možnosť praxe v študentskom rádiu, televízii, vo folklórnom súbore či v startupe Povolanie podnikateľ
  • poskytuje množstvo športových aktivít, kurzov a desiatky druhov športov aj v hernej komunite UNIZA esport

Väčšina prihlášok pre prvé kolo prijímacích pohovorov sa uzatvára 31. 3. 2023.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.
Návrat hore