Modernizácia internátov Veľký diel zvyšuje kvalitu života študentov Žilinskej univerzity v Žiline


S príchodom nového školského roka, v ktorom sa Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) otvorí študentom, sa otvára aj vynovené Ubytovacie zariadenie Veľký Diel (UZ VD). Pre viac než 2000 študentov tak poskytne nové a moderné izby, klubovne, študovne a iné vnútorne a vonkajšie priestory, z ktorých časť už prešla čiastočnou alebo kompletnou rekonštrukciou. Za všetkým zmenami, ktoré si vyžiadali množstvo času, technického a ďalšieho vybavenia, ale i ľudského nasadenia, stojí aj profesionálny prístup vedenia a pracovného tímu UZ VD.

Po minuloročnom slávnostnom otvorení zrekonštruovaných internátov na Hlinách V. a Veľkom diele pokračuje Žilinská univerzita v Žiline v obnove ubytovacích zariadení na Veľkom diele, v štyroch blokoch. Bloky DC a DD sú už dokončené a na blokoch DA a DB rekonštrukčné práce stále prebiehajú v rovnakom rozsahu ako na blokoch DC a DD. Rekonštrukčné práce budú prebiehať aj v ďalších budovách UZ VD, budúci rok sa k dvom čiastočne rekonštruovaným blokom a ku kompletne zrekonštruovanému bloku budovy DA-DB-DC-DD pridá aj ten s označením DH, v ktorom by mala byť vykonaná kompletná rekonštrukcia.

Kompletne zrekonštruovanú časť budovy DC-DD pracovný tím UZ VD postupne pripravuje na ubytovacie služby. Okrem zateplenia, novej fasády, nových elektrických rozvodov a svietidiel, ako aj kompletnej výmeny kúrenia, boli realizované aj ďalšie aktivity v podobe kompletnej výmeny vodovodných a kanalizačných rozvodov, zdravotechniky, vzduchotechniky a slaboprúdových rozvodov. Súčasne boli obidva bloky doplnené o moderné protipožiarne zariadenia (EPS, HPS a pod.), nové výťahy a dvere vo všetkých izbách aj príslušenstvách. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena podláh v izbách, chodbách a schodiskách.

Veľkú zásluhu na plynulom chode ubytovacích služieb majú zamestnanci UZ VD, ktorí počas niekoľkých týždňov kvôli rekonštrukcii premiestnili do vedľajších budov a skladov 900 paplónov, 900 vankúšov, 900 stoličiek a 900 smetných košov. A ešte oveľa viac posteľnej bielizne, presne 2500 obliečok a 2500 plachiet.

Všetky bloky DA-DB-DC-DD poskytujú ubytovanie v dvoj a trojlôžkových izbách, v ktorých je internetové pripojenie. Na každom poschodí sa nachádza kuchynka doplnená moderným zariadením a samozrejmosťou sú aj študovne s novým vybavením a relaxačným kútikom. Významný sociálny priestor na UZ VD tvoria aj zasadacie miestnosti, klubovne a kinosála. Nielen filmové večery, ale aj workshopy pre študentov sú pridanou hodnotou pre ich pestrý študijný a voľnočasový život. Študenti majú navyše k dispozícii modernú samoobslužnú práčovňu. UZ VD poskytuje druhý domov hlavne pre denných študentov, zahraničných študentov a stážistov UNIZA.

V areáli UZ VD študenti majú na výber z pestrej možnosti stravovania, obľúbený kebab v mäkkej žemli a sezónne jedlá domácej kuchyne sú tu bežným štandardom. Športové ducha môžu trénovať na atletickej dráhe dlhej 400 m alebo na viacúčelových ihriskách vrátane futbalového ihriska s prírodnou trávou. Študentom tu je k dispozícii aj zdravotné stredisko, vrátane zubného a očného lekára. Nové príležitosti a výzvy pre sebarealizáciu nájdu aj v komunite študentov hneď v niekoľkých študentských organizáciách pod jednou strechou, UZ VD. Kreatívny a technický potenciál študenti tak rozvíjajú v Rade ubytovaných študentov (RUŠ), Rádiu-X, televízii I -Téčko, filmovom klube Gama-klub, Internet-klube, v kolektíve združenia Erasmus študentov ( ESN) a vo folklórnom súbore Stavbár. Okrem toho sa tu nachádzajú aj študentské agentúry SAIA a IASTE.

UZ VD zmenilo kompletne svoj vzhľad a poskytuje kvalitné ubytovacie služby. Vždy dobre naladený pracovný kolektív pod vedením riaditeľky UZ VD celoročne a hlavne počas letných prázdnin zabezpečuje a vykonáva čistenie a údržbu všetkých priestorov UZ VD, nielen vnútorných, ale aj vonkajších. Z vlastnej iniciatívy koná a rieši aj krízové stavy ako napríklad poskytnutie náhradného ubytovania v čase, keď museli študenti opustiť, kvôli opatreniam spôsobených koronakrízou, internáty UZ VD.

Po generálnej oprave a rozsiahlej rekonštrukcii zabezpečili zamestnanci UZ VD dodanie všetkého potrebného zariadenia už počas prázdnin. Stovky nových postelí, písacích stolov, skríň a ďalších dôležitých častí komfortného ubytovania privíta stovky starých aj nových študentov v ich druhom domove začiatkom nového akademického roka. „Príliv nových študentov tak povzbudí príliv novej energie, ktorá ich bude v moderných priestoroch UZ VD nabíjať každý deň,“ s radosťou oznámila Ing. Štefánia Kadorová, riaditeľka UZ VD.
E-prihláška
Pridaj sa k nám a študuj výzvy.

Novinky
Návrat hore